סופרבוס הסעים
רשיונות ואישורים

הבטיחות בחברת סופרבוס היסעים ותיור היא הראשונה בחשיבותה, והשמירה על חוקי הבטיחות והנהלים הנדרשים מעידה על מקצועיות החברה, על אמינותה וניהולה התקין. לפניכם כלל הרישיונות והאישורים המסמיכים אותנו כחברת היסעים בישראל, להסיע אתכם בבטחה.